Carina Jingrot porträttbild framifrån
Carina Jingrot skådespelare

Carina Jingrot skådespelare närbild med handen över huvudet
Carina Jingrot skådespelare

Jag är skådespelare på film och teater, anställd hos Teateralliansen och grundare av Teater Barbara (2003) där jag även är konstnärlig ledare.